Inspiratie

betrokken aandeelhouders

Betrokken aandeelhouders: belangrijk maar niet evident

Familiebedrijven zijn gebaat bij betrokken aandeelhouders. In onze coachingspraktijk merken wij dat veel familiebedrijven hiermee worstelen. Zeker wanneer het aantal aandeelhouders groeit dat niet actief werkt in het bedrijf of wanneer er spanning zijn.

Vertrouwen bij overdracht

Vertrouwen, dé succesfactor bij overdracht

Overdracht is een spannende fase in het leven van een bedrijf en een familie. De verhouding tussen mensen verandert binnen (bedrijfs)organen en tussen generaties of generatiegenoten. De jongere broer wordt CEO, een neef zetelt in de raad van bestuur, het initiatief in de familieraad komt van de volgende generatie, …