Familiaal charter

Wat zijn de spelregels voor de familiale aandeelhouders?
Wat zijn de belangrijkste waarden van onze familie?
Wat is de visie van de eigenaars?
Aan wie en hoe kunnen de aandelen te koop worden geboden?
Wat rollen onderscheiden we?
Onder welke voorwaarden kan een familielid in het bedrijf werken?
Op welke niveaus is het (niet) wenselijk dat externen actief zijn?
Hoe voorkomen we conflicten?

Familiaal Charter