Opvolging

Opvolging binnen het familiebedrijf is een gefaseerd en emotioneel proces. Het laat weinig mensen onberoerd: de overdrager, de opvolger, de partners van de overdrager en opvolger, de aandeelhouders, de familieleden, de werknemers, … Opvolging wordt te vaak verengd tot de zoektocht naar een nieuwe bedrijfsleider. Er zijn echter meer uitdagingen dan dat.

De echte uitdaging ligt in het organiseren van een vlotte overgang tussen generaties. En dat op verschillende vlakken: in het management, qua corporate governance of familiale structuren, op vlak van communicatie en onderling vertrouwen, … Wat bij het aantreden van de eerste generatie nog werkte, blijkt onvoldoende voor het huidige, gegroeide bedrijf. De informele verhoudingen tussen broers en zussen zijn niet langer een werkzame basis bij een overdracht van tweede naar derde generatie. De betrokkenheid bij het familiebedrijf is voor een groeiende familie niet vanzelfsprekend.

Opvolging - vlotte overgang tussen generaties