Over in der minne

In der minne is een begeleidingspraktijk gespecialiseerd in het ondersteunen van families met een familiebedrijf.

Een ge(s)laagde opvolging, vertrouwensvolle relaties en duurzame afspraken daartoe dragen wij bij. We zijn klankbord, facilitator of katalysator en putten daarvoor gul uit onze jarenlange en doorleefde expertise met de bijzondere dynamieken in familiebedrijven.

Vertrekkende vanuit de eigenheid van de ondernemende familie bieden we maatwerk. Ontdek meer over onze werkwijze.

Over in der minne

Over Hanne

Hanne Van Waeyenberge is de drijvende kracht achter in der minne. Sinds 2007 begeleidt ze families met een familiebedrijf bij overdracht. Haar focus gaat naar het verbeteren van de communicatie, het versterken van het vertrouwen, het brengen van klaarheid en het vergroten van de betrokkenheid bij het familiebedrijf

Hanne is juriste van opleiding en erkend bemiddelaar en coach. Ze put bij haar begeleidingstrajecten uit een rijk arsenaal aan kaders en werkmethoden (geweldloze communicatie, contextueel en systemisch werken, groepsdynamica, ervarings- en ontwikkelingsgericht werken, governance, …). Hanne doceerde aan het Mediation Instituut Vlaanderen en wordt regelmatig gevraagd als trainer of spreker door opleidingsinstituten, banken en organisaties met familiebedrijven als doelgroep.

Werken met ondernemende families voelt voor Hanne telkens als thuis komen. Ze is zelf telg van een familie met een familiebedrijf. Haar doorleefde ervaring als 3de generatie aandeelhouder, voorzitter van de familieraad en bestuurslid bij familiebedrijven, maakt dat weinig woorden nodig zijn om te voelen en benoemen wat de voorliggende uitdagingen zijn.

Over in der minne

In der minne werkt graag samen met

Annemie Colruyt

Annemie Colruyt is een compagnon de route in het begeleiden van families met een bedrijf. Annemie heeft jarenlange ervaring als trainster van teams inzake samenwerken. Ze is gedreven door mens- en organisatie-ontwikkeling, zelf een onderneemster en kent de familiebedrijfsdynamieken van binnenuit. In onze begeleidingsprocessen zorgt Annemie als co-facilitator voor dynamiek, wijze interventies en het tastbaar maken van wat leeft.

Andere experten

Afhankelijk van de vraag betrekken we gerichte expertise van collega’s waar we groot vertrouwen in hebben.

  • een extra facilitator of trainer voor grote groepen en dynamische werkvormen
  • een visueel tekenaar om woorden in beeld te vatten en mee doorbraken te realiseren
  • een therapeut die in de diepte werkt en sterk ondersteunend kan zijn
  • een HR-experte vertrouwd met de uitdagingen van familiebedrijven
  • een professor die het familiebedrijfsleven van binnenuit kent en als expert inzicht biedt bij het hoe en waarom van bepaalde keuzes

Uw vertrouwenspersonen

Schoenmaker blijf bij uw leest, is één van onze deviezen. Voor fiscaal advies, juridisch bindende overeenkomsten, strategische aanbevelingen, HR-analyses … werken we graag samen met uw vertrouwenspersonen of verwijzen we u door.

Doorgaans begrijpen we zeer goed wat de familie als resultaat wenst en treden we soms op als brugfiguur naar uw vertrouwenspersonen toe. We zorgen voor afstemming, bewaken uw belangen en zetten vakjargon om in mensentaal.

uw-vertrouwenspersoon

Inspirerende plekken

Het gesprek is vaak rijker wanneer dit buiten de vertrouwde context plaatsvindt. Wij verplaatsen ons naar de plek die u verkiest. Als u voor uw traject of samenkomst op zoek bent naar een inspirerend en rustgevend kader, dan kunnen we u talrijke beproefde locaties aanbevelen.

 

 

Inspirerende plekken